city map

When evaluating a financially strained community, can we still afford to look at how we deal with the welfare of the weakest?

Letter to the editor in Fyens Stiftstidende jan. 19th 2012 ... of course they cut my headline. What did you expect?

Maybe. Maybe not. For after all it is a mutual commitment to help get the load dragged up the hill. When the empty manger stares back at us, then it’s probably time to bite spoons with the problems and identify the extra extra-hole in the belt. Even for those of us who are lying down. Right?

My attempt at a perspective on the welfare debate is not intended as whining. That is handled all to well by our politicians and their publicly funded and spinningly confused marketers themselves. Their bias-driven, incompetent and misguided attempts at objectivity are only regurgitated idiomatic soundbites targeted at an anemic media, that on itself only searches for the golden calf, kidding themselves in to having a humanistic main artery.

To the bite: Odense Municipality has in the name of crisis reluctantly asked its administration to “streamline” (read: save with a knife). Among many other items it focuses on the unpaid physiotherapy offered for free to citizens with severe disabilities and others with chronic maladies. A treatment which eventually saves society welfare assets because of its preventive qualities. Amongst the recipients are sclerosis sufferers who benefit from expert training, counseling and individual therapy and thereby can remain “healthy” and out of wheelchairs and more expensive treatments longer than forecasts otherwise allow. Prevention is literally common sense. Also economically. Nevertheless, a meager 1.8 million kroner is to be “streamlined” out of the system by “quality checking” if all “users” are placed in the correct “targetgroup”.

And presto: Let’s kick some of our weaker citizens who are not so weak that they can still easily take it, half out of the system by tightening further the rules of the administrative jungle they call “business-firm Denmark”. Simple, straightforward and packed into business lingo no one dares to say no to. That two disabied citizens rarely match each other in reg. to their needs and frequently are “non-segmentable” falls out between the lines and down under the carpet in an office somewhere.

Now this is just a simple economic example. There most probably are more and worse examples of “efficiency”, where I don’t have the same insight. But in this matter I am directly involved and under the above conditions another door has been closed on me, so I will sit down to relieve my limp dysfunctional leg and wonder a little. Just a little.

Because: the balance is apparently gone. On one hand, I see the ever important and image stabilizing pseudo-visibility of the free (but still pretty low-calorie) summer Thursday-concerts for the amusement sick plebeians, who intoxicated leave our neglected streets even more broken and dirty. On the other “invisible” side of the tipping load there is a steady decline in commitments to transform the more unfortunate citizens in to less unfortunate community supports.

The question is whether the municipal chancellery could be “streamlined” by focusing on other “audiences” with excess resources? In other words: Let us not forget to save by giving priority to real and long-term issues rather than aiming blindly and incoherent. In my opinion we need to ask those who can to do more. Those who can not quite do that much more already do their best.

Når vi vurderer et økonomisk trængt samfund, har vi så råd til at se på hvordan det omgås de svagestes velfærd?

Måske. Måske ikke. For det er trods alt en gensidig forpligtelse at bidrage til at få læsset trukket op af bakken. Når nu krybben tiltagende stirrer stejlt tilbage på os, så er det vel på tide at bide skeer med problemerne og finder frem til det ekstra ekstra-hul i bæltet. Selv for dem af os der ligger ned. Ikke?

Mit forsøg på perspektivering af velfærdsdebatten er ikke tænkt som klynk. Det klarer de hovedansvarlige politikere og deres offentligt betalte og rundforvirrede markedsførere selv. Deres fordomsdrevne, inkompetente og forfejlede forsøg på saglighed formår kun at gylpe mundrette soundbites ud til anæmiske medier, der i jagten på den gyldne offer-kalv bilder sig selv ind at have en humanistisk hovedpulsåre.

Til biddet: Odense kommune har i krisens navn nødtvungent bedt sine forvaltninger om at “effektivisere” (læs: spare med kniv). Blandt mange andre poster er der fx fokuseret på den vederlagsfrie fysioterapi der gratis tilbydes svært handikappede og andre med kronisk funktionsnedsættelse. En behandling som på længere sigt sparer samfundet for velfærdskroner i kraft af dens forebyggende kvaliteter. Fx ved at skleroseramte under kyndig træning, vejledning og individuel behandling kan holde sig “sunde” og ude af kørestolene og dyrere behandlinger længere end prognosen ellers tillader. Forebyggelse er i bogstaveligste forstand sund fornuft. Også økonomisk. Alligevel skal sølle 1,8 mio. kroner “effektiviseres” ud af ordningen ved bl.a. at “kvalitetstjekke” om brugerne nu også er i placeret i de rette “målgrupper”.

Vupti: Lad os sparke nogle af vores svagelige borgere, som ikke er så svage at de sagtens kan ta’ det, halvt ud af systemet ved at stramme yderligere op på reglerne i den administrative jungle de kalder “forretningen” Danmark. Nemt, ligetil og pakket ind i business-lingo som fornuften ikke tør sige nej til. At to handikappedes behov sjældent er ens og oftest “ikke-segmenterbare” falder ud mellem linjerne og ned til nullermændene under gulvtæppet på et kontor et sted.

Nu er dette blot et enkelt regne-eksempel. Der er garanteret flere og værre eksempler på “effektiviseringen”, som undertegnede ikke har den samme indsigt i. Men som direkte berørt med stolen sat for døren under de nævnte vilkår, sætter jeg mig lige ned for at aflaste de slatne dysfunktionelle ben og undres lidt. Ligeså stille.

For balancen er åbenbart væk. På den ene side ser jeg fx den for byen så vigtige og image-afstivende pseudo-synlighed i sommerens aldeles gratis, men alligevel temmelig kalorielette torsdagskoncerter til et forlystelsessygt folkefæ der alkoholiseret efterlader de forsømte gader og stræder overbrækkede og beskidte. På den anden og “usynlige” side vælter læsset mod endnu en forringelse i forpligtelserne om at gøre de mere uheldige borgere til mindre uheldige samfundsstøtter.

Spørgsmålet er om kommune-kancelliet kunne “effektiviseres” ved at fokusere på andre “målgrupper” med overskydende ressourcer? Med andre ord: Lad os huske at spare ved at  prioritere rigtigt og langsigtet frem for blindt og usammenhængende. Spørger I mig er vi nødt til at bede dem der kan om at kunne noget mere. Dem der ikke kan helt så meget mere gør deres bedste i forvejen.

Advertisements

Odense to Chicago. Via rohrschmap.com. Mental.

Work in progress: Heart. The painting that will never be finished. Or so I like to think.

20110604-193116.jpg

Oh well. I put my heart on the map, or rather vice versa. And it got a little to white-ish. I intended it a little more transparent. But hey, who cares. The operation, which I thought would take me all day was cut short when I decided to do it on the floor anyway, it was so much easier but hard on those sclerotic legs albeit healthy for them I suppose. Rendered some shadow parts in the heart a little darker too. Next step is finalizing the outline on the heart before applying the next map on top of everything else. Lot of thoughts on that one too: do it in colored but thinner outlines? Multicolored? Do it with posca pens? Hm. We’ll see. It’s good to be working again.